Loopbaan(her)oriëntatie

Voor wie is loopbaanoriëntatie

Uit bepaalde vragen die je jezelf geregeld stelt, kun je opmaken of loopbaanoriëntatie voor jou van toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld:

  • Ik ervaar onvoldoende uitdaging in mijn werk; hoe breng ik daar verandering in?
  • Wat zijn mijn competenties en aandachtspunten?
  • Zit ik op de juiste plek en welke andere mogelijkheden zijn er eigenlijk?
  • Hoe houd ik de regie over mijn loopbaan

Het loopbaantraject

We starten met een intakegesprek waarin de loopbaanvraag geformuleerd wordt.
Het traject bestaat uit een combinatie van gesprekken, vragenlijsten, oefeningen en opdrachten waarbij de volgende zaken helder worden:

  • Hoe keuzes tot stand komen
  • Waar je echt warm voor loopt
  • Waar je goed in bent
  • Wat verdere aandachtspunten zijn

We vatten de resultaten van dit zelfonderzoek samen in een persoonlijk profiel. Dit profiel wordt vertaald naar een functieprofiel. Daarmee wordt oriëntatie op de interne of externe arbeidsmarkt mogelijk.

Frequentie van de gesprekken

Eén maal per twee weken. Tussentijds maak je huiswerkopdrachten.

Het resultaat van loopbaanbegeleiding

Je hebt een beter inzicht in het verloop van je loopbaan, maar ook in je kwaliteiten, beperkingen, waarden en ambities. Dit stelt je in staat een gefundeerde loopbaankeuze te maken, eigen verantwoordelijkheid te nemen en indien nodig te werken aan een nieuw en realistisch perspectief.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de vraagstelling drie tot zes maanden.